زمونږ کاري ډله

د WATIZAT انجمن د یوې اداري شورا ( CA ) لخوا رهبري کیږي چې 18 رضاکاران په کې شامل دي. اداري شورا د انجمن لپاره په ملي کچه لويي پریکړې کوي او پلانونه او استراتیژۍ تصویبوي. د شورا غړي هره میاشت سره راټولیږي او د کارونو د پرمختګ او د انجمن د اړتیاوو په اړه بحث کوي.

اداري شورا

Marta GOGLIO
Alexandra GRIAS
Pauline HORELLOU
Hamid MOHABATI
Emily MUGEL
Aliénor SAINT CAST
Ezatwazir TARAKHAIL

اداري شورا

Marta GOGLIO
Alexandra GRIAS
Pauline HORELLOU
Hamid MOHABATI
Emily MUGEL
Aliénor SAINT CAST
Ezatwazir TARAKHAIL

دایمي کاري ډله

رسمي کارکوونکي

Julie ZIEGELMEYER
Coordinatrice de l’antenne de Lyon
Marin MARX-GANDEBEUF
Coordinateur de l’antenne de Paris
Louis DIOLOGENT
Coordinateur des projets numériques

د ملکي خدمتونو کارکوونکي

Walid AHMADZAI

دایمي کاري ډله د انجمن ورځینۍ چارې مخته وړي او د بیلابیلو څانګو ترمینځ اړیکې تضمینوي. دغه کاري ډله د رسمي کارکوونکو، ستاژرانو او د ملکي خدمتونو له کارکوونکو څخه جوړه شوې ډله ده

تاسو کولای شئ زمونږ د اوسنیو او راتلونکو پروژو په اړه، د خپلو نظرونه د استولو په اړه له مونږ سره اړیکه و نیسئ